Yurtdışı Sigorta Şirketlerinden Zararınızın Tazmini İçin Gerekenler

ZARARIN GİDERİLMESİ
TMTB, Yeşil Kart Sistemine üye ülkelerin plakalarını taşıyan araçların Türkiye’de karıştıkları trafik kazalarından ötürü oluşan zararları gidermekle yükümlüdür. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için geçerli Yeşil Kart Setifikasına ihtiyaç vardır. Sistem aşağıda açıklandığı şekilde işler:
* Kaza sonrası zarar görenin TMTB ‘ye başvurmasıyla hasar dosyası açılır. Açılan dosyanın numarası zarar görene derhal bildirilir.
* Eğer gerekirse hasar tutarına göre hasarın incelemesi için eksper görevlendirilir.
* Kaza yabancı plakalı aracın yurtdışındaki sigorta şirketine bildirilir ve poliçe onayının gelmesi beklenir.


*** Maddi hasarlar için zarar görenden istenen belgeler:
1) Polis raporu veya trafik kazası tespit tutanağının aslı,
2) Yeşil Kart fotokopisi,
3) Sürücü belgesi veya ruhsat fotokopisi,
4) Tamirat faturası aslı veya eksper raporu,
5) Hasarlı kısım, bölüm veya parçaların fotoğrafı,
*** Bedensel yaralanmanın oluştuğu kazalarda zarar görenden istenen belgeler:
1) Savcılık hazırlık dosyası veya ceza mahkemesi dosyasında yer alan iddianame ve yaralanma ile ilgili adli tıp raporu.
2) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sürekli sakatlık oranına ilişkin kesin hastane raporu.
3) Tıbbi tedaviye ilişkin masraf tutarları.


*** Ölümlü kazalar için yakınlarından istenen belgeler;
1) Ölü muayene ve otopsi raporu.
2) İddianame veya ceza mahkemesi kararı.
3) Veraset ilamı.
4) Defin ruhsatı.
5) Vefat edenin gelir durumunu gösterir iş kazanç belgesi.
6) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
Yurtdışından poliçe onayı geldikten sonra, gerekli görülen evrakların tercümesi karşı tarafın sigorta şirketine iletilir ve kusur durumu açıklanır.
Yurtdışı sigorta şirketi ile sağlanan mutabakattan sonra zarar görenlere gereken tazminat ödemesi yapılır.